siliphos ®

Siliphos® je univerzálne a ekonomické riešenie,

... ktoré zabráni korózii a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch rozvodu pitnej vody vo výmenníkových staniciach na prípravu TÚV, v obytných domoch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, práčovniach, v priemysle a pod a postupne odstraňuje už usadený vodný kameň.
Použitím na jednom mieste ochránite všetky ohrozené miesta!!

Siliphos je špeciálna zmes fosfátov a poly fosfátov s obsahom kremičitanov vo forme sklovitých priehľadných guličiek, ktoré sa nasypú do prietočnej nádoby umiestnenej najlepšie na centrálnom prívode vody do domu, alebo objektu.Svojou chemickou skladbou a komplexným charakterom zabraňuje alebo obmedzuje:
- usádzanie vodného kameňa na vyhrievacích telesách a rozvodoch
- koróziu vnútorných stien potrubí a vonkajších stien vyhrievacích telies.

Siliphos ošetruje už postihnuté rozvody a zariadenia tým, že odstraňuje postupne už vytvorené nánosy vodného kameňa a nánosy korózie spevňuje na ich povrchu a tým zabraňuje ďalšiemu postupu korózie.

Siliphos pôsobí preventívne tak, že na vnútornom povrchu nového, alebo staršieho potrubia a vonkajšom povrchu vyhrievacích telies vytvorí mikrofilm na kovovm a keramickom povrchu

.

Použitie:
Dávkovače SILIPHOS-u sú prietočné zariadenia, dajú sa nainštalovať na takmer každý vodný systém a nepotrebujú el. prúd a dopĺňanie náplne je absolútne jednoduché.

Efekty:
Šetrenie energie na ohrev vody až o 35%.
Zvýšenie životnostiohrievacích zariadení až o 100%.
Šetrenie nákladovna čistenie, opravy a výmeny potrubí,
výmenníkových staníc a batérií.
Ochrana systémov rozvodu vody a vnútorných rozvodov.
Prevencia proti hrdzavej vode a zanášaniu potrubia vodným kameňom.
Úspora finančných nákladov náklady na ohrev toho istého množstva vody sústavne rastú, pretože rastú vrstvy vodného kameňa a inkrustov hrdze.

KONKRÉTNE APLIKÁCIE:

Tvrdá voda
Ak je používaná voda tvrdá (75% územia Slovenska), pri jej používaní a hlavne ohreve na teplú vodu sa tvoria usadeniny vodného kameňa, ktoré znižujú prietok a výrazne zhoršujú prestup tepla pri jej ohreve. Na prívodné potrubie do celého objektu sa nainštaluje prietočná nádoba (veľkosť závisí od prietoku) v ktorej sú nasypané guličky Siliphosu.

Mäkká voda
Mäkká, alebo tzv. „hladná voda“ sa vyskytuje asi na 15% územia Slovenska. Pretože obsahuje minimálne množstvo minerálnych látok je veľmi agresívna voči kovom a spôsobuje koróziu. Z vodovodu vyteká „hrdzavá“ voda. Siliphos vytvorí na vnútornej stene potrubia mikroskopickú vrstvu, ktorá zabráni vode pôsobiť korozívne.

Príprava teplej vody:

V obytných domoch sa inštalujú spoločné výmenníkové stanice, v ktorých sa ohrieva pitná voda na vodu teplú. Príprava teplej vody v jednom výmenníku pre celý objekt je jednoznačne ekonomicky prospešná. Očakávaná úspora sa ale po krátkom čase stratí, ak sa výmenník zanesie vrstvou vodného kameňa. V prvom rade sa výrazne zhoršia parametre prestupu tepla a na rovnaké množstvo teplej vody sa spotrebuje o 20 – 40% viac horúcej vody, resp. pary ako v prípade ak sa vodný kameň netvorí. Ďalšie náklady sa prejavia v nutnosti častého čistenia trubiek, alebo dosiek výmenníka. Siliphos zabráni tvorbe vodného kameňa a u niektorých typov usadenín odstráni aj ten, ktorý sa už vytvoril.

Odstránenie hrdzavej vody:

Hrdzavá voda sa objavuje vtedy, keď sú rozvody tak veľmi skorodované, že sa začínajú prúdom vody ulamovať drobné čiastočky hrdze a tie sfarbujú vodu. Pôvodne hygienicky nezávadná voda obsahuje nadlimitné množstvá železa a v niektorých prípadoch sa vo vode začínajú množiť tzv. „železité baktérie“.
Aplikáciami vo vodárenských spoločnostiach, ktoré prevádzkujú verejné vodovody sa jednoznačne potvrdilo, že sa senzorické vlastnosti vody zlepšili už po niekoľkých týždňoch úpravy vody pomocou Siliphosu.

Ochrana zariadení v rodinných domoch a bytoch:

Aj pre maloodberateľov vody je možné použiť jednoduché riešenie. Do rozvodu vody v šachte, alebo v stúpačke sa nainštaluje najmenšie zariadenie o objeme 0,5 litra, resp. 1 liter. Siliphos chráni rozvod, batérie, pračku, umývačku riadu, ale aj keramické obklady. Prestanete nakupovať drahé tablety a super čistiace roztoky, pretože ich jednoducho nebudete potrebovať.

Porovnanie a výhody Siliphosu®:

 • Siliphos pôsobí pozitívne pre prakticky celú paletu používanej vody.
 • Siliphos pôsobí zároveň proti vodnému kameňu aj hrdzi.
 • Siliphos pôsobí preventívne a trvale chráni potrubia, výhrevné telesá a armatúry.
 • Siliphos ako jediný zároveň odstraňuje aj niektoré staré usadeniny vodného kameňa.
 • Siliphos je hygienicky neškodný a odsúhlasený ako nezávadný pre pitnú vodu.
 • Aplikácia Siliphosu nepredstavuje žiaden nárast spotreby energie a vyžaduje si len minimálnu obsluhu pri dopĺňaní prietočných zariadení.
 • Spotreba Siliphosu je veľmi nízka. Jeden kilogram Siliphosu ošetrí do 500 m3 vody.

 • Ekonomické zhodnotenie:

  Jeden kilogram Siliphosu ošetrí 500 000 litrov vody. Priemerná denná spotreba vody na pitné účely a hygienu je približne 100 litrov na osobu a deň. Ročná spotreba vody na osobu je približne 35 000 litrov.
  Z toho vychádza spotreba približne 75 gramov Siliphosu na osobu a rok. V číselnom vyjadrení sa jedná o náklad 1,50 € na osobu a rok. Ak sa preráta spotreba energie na ohrev teplej vody a pri kalkulácii úspory týchto nákladov na reálnych 35 % je návrat investície do inštalovania prietočného zariadenia so Siliphosom prakticky okamžitý.
  Spotreba „zmäkčovačov“ vody do pračiek a umývačiek riadu, čistiacich prostriedkov na batérie, keramické obklady a sanitárne zariadenia stojí mesačne určite viac ako náklad na Siliphos za rok.
  Siliphos vám ušetrí niekoľko sto € ročne !!!