REFERENCIE

Našimi zákazníkmi sú:

• vodárenské spoločnosti, ktoré si ošetrujú potrubia rozvodov pitnej vody, pomocou našej technológie si odstraňujú z pitnej vody dusičnany, železo a iné nežiaduce látky
• teplárenské spoločnosti, ktoré si pri príprave teplej vody pre obyvateľstvo chránia svoje výmenníky tepla pred vodným kameňom a šetria náklady na spotrebu tepla
• teplárenské spoločnosti, ktoré si pomocou Cetamínov ošetrujú kotlovú vodu a šetria náklady na spotrebu energie pri zabezpečovaní dodávky tepla pre komunálnu sféru
• teplárne, ktoré vyrábajú paru a ktoré si pomocou Cetamínov ošetrujú kotlovú vodu, celý parný systém a kondenzačné rozvody a šetria náklady na spotrebu energie a predlžujú si životnosť energetických zariadení
• potravinárske firmy a výroba nealkoholických nápojov, ktoré si pomocou špeciálneho Cetamínu V217S menej nákladne vyrábajú paru, ošetrujú a vylepšujú svoje potravinárske výrobky (pekárne – priamy kontakt pary s potravinou) a ktoré si parou dezinfikujú vratné nádoby (sudy) pred ich naplnením nápojmi
• priemyselné firmy, ktoré výrazne šetria náklady na ohrev teplej vody a kúrenie
• veľkoobchody a nákupné strediská, ktoré využívajú naše produkty na úsporu nákladov pri príprave teplej vody
• nemocnice, ktoré výrazne šetria náklady na ohrev teplej vody a kúrenie
• školy, ktoré využívajú naše produkty na úsporu nákladov pri príprave teplej vody a výroby tepla
• montážne firmy, ktoré používajú Siliphos na ochranu zariadení na ohrev vody, využívajú naše prenosné zmäkčovacie zariadenia, prietočné zmäkčovacie zariadenia na zmäkčenie pridávanej vody do kotlov a Cetamíny na ochranu energetických zariadení a predĺženie ich životnosti
• montážne firmy, ktoré používajú naše Cetamíny na ochranu a bezporuchový chod vykurovacích systémov s podlahovým kúrením
• montážne firmy, ktoré používajú naše produkty na čistenie zanesených kotlov, výmenníkov tepla a rozvodov od nánosov vodného kameňa, inkrustov hrdze a na čistenie rozvodov horúcej vody a radiátorov od konzervačných látok
• montážne firmy, ktoré inštaláciou adsorpčných filtrov odstraňujú z vody chlór, zápach, zlú chuť vody, pesticídy a ťažké kovy a tým chránia zdravie svojich zákazníkov a ich rodinných príslušníkov
• servisní technici, vodoinštalatéri a kúrenári, ktorí používajú Siliphos a naše Cetamíny na ochranu a bezporuchový chod energetických zariadení v rodinných a bytových domoch
• bytové domy, ktoré pomocou Siliphosu dosahujú výrazne nižšie náklady pri ohreve teplej vody vo vlastných výmenníkoch a pomocou Cetamínov dosahujú úspory a prevádzkovú spoľahlivosť v domových kotolniach
• majitelia rodinných domov a bytov, ktorí inštaláciou prietočného zariadenia so Siliphosom do hlavného prívodu pitnej vody do objektu si pred vodným kameňom a koróziou chránia všetky zariadenia na ohrev vody a šetria spotrebu energie v ohrievačoch vody, v práčkach, v umývačkách riadu a nemusia nakupovať drahé prostriedky;
• naše produkty a riešenia sa používajú v Českej republike a v Srbsku.

Prípadným záujemcom sprostredkujeme kontakty s našimi konkrétnymi partnermi.