Zabránenie tvorby vodného kameňa

Aj v prípade ak je voda chemicky a mikrobiologicky vyhovujúca, jej užívateľ môže ušetriť až 30% nákladov pri jej ohreve. Na Slovensku je 70% pitnej vody tvrdej, resp. veľmi tvrdej. Asi 15% pitnej vody je veľmi mäkkej. Oba druhy pitnej vody spôsobujú pri jej ohreve užívateľom nemalé problémy.

Vodný kameň
Z tvrdej vody po jej ohriati vypadáva vodný kameň a ten izoluje prestup tepla a zvyšuje energetické náklady až o 30%. Usadeniny vodného kameňa znehodnocujú vyhrievacie telesá, upchávajú batérie, armatúry a na keramických povrchoch vytvárajú nánosy, ktoré znehodnocujú obklady.

Hrdzavá voda
Mäkká voda pôsobí na kovovom povrchu ako kyselina. Postupne koroduje všetky kovové časti a podobne ako v prípade vodného kameňa sa vytvárajú nánosy, ktoré zhoršujú prestup tepla a uvoľnené čiastočky hrdze môžu výrazne zhoršiť kvalitu vody a sfarbiť pitnú vodu do hnedočervena.

Úspora energie pri výrobe teplas

Náklady na vykurovanie stále rastú a preto sa ponúkajú stále úspornejšie kotle a vykurovacie systémy. Aj najefektívnejší vykurovací systém, ktorý by mal priniesť minimum spotreby energie je výrazne ovplyvniteľný hneď na začiatku jeho používania. V prípade sa ak do systému napustí neupravená voda, ktorá obsahuje veľa solí je zákonité, že hlavne vykurovacie plochy v kotle sa pokryjú vrstvou nánosu a vodného kameňa. Názory, že sa voda napustí raz a málo neobstoja. Práve konštrukcia kotlov, materiály na jeho zhotovenie sú veľmi citlivé na prestup tepla. Je dokázané, že už prvé napustenie neupravenej tvrdej vody spôsobí zníženie prestupu tepla o 5%. Ak sa voda dopúšťa, tak hodnoty strát sa zvyšujú a bežná strata na spotrebe energie je 10%. Okrem toho sa stále výraznejšie znižuje životnosť kotla. Pri stále rastúcich cenách energií sa jedná o straty niekoľko sto € ročne.

Úspora energie pri chladiacich procesoch

Bežne používané chladiace okruhy sú hlavne otvorené a uzatvorené.

Otvorené chladiace okruhy sú vystavené nebezpečiu usádzania vodného kameňa a solí, korózii chladiacich povrchov a zanášanie systému biologicky aktívnym materiálom - hlavne riasami.
Usadeniny a riasy zhoršujú energetické parametre chladenia - prestup tepla (vyššia spotreba chladiacej vody, vyššie náklady na manipuláciu chladiacej vody, väčšie objemy chladiacich zariadení a pod.) a postupne zhoršujú prietok chladiacej vody.
Zvýšenie nákladov na chladenie sa prejavuje hlavne nutnosťou rýchlejšej cirkulácie chladiaceho média, väčších chladiacich plôch, väčších chladiacich veží, nutnosť dochladzovania a pod.
Všetky vyššie uvedené dôsledky dokážu zvýšiť náklady na chladenie o desiatky percent, niekedy až rádovo.