kotlové vody

Úspora energie pri výrobe tepla – zabránenie korózii, usádzaniu kalov a predĺženie životnosti energetických zariadení

Náklady na vykurovanie stále rastú a preto sa ponúkajú stále úspornejšie kotle a vykurovacie systémy. Zvyšuje sa efektívnosť využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní palív a spotrebe elektrickej energie.

Každý vykurovací systém, ktorý by mal priniesť minimum spotreby energie, je hneď na začiatku jeho používania výrazne ovplyvnený tým, aké sa použije médium - kotlová voda.

V prípade sa ak do systému napustí voda, ktorá obsahuje veľa solí je zákonité, že hlavne vykurovacie plochy v kotle sa pokryjú vrstvou nánosu solí a vodného kameňa. Názory, že sa voda napustí raz a málo, neobstoja. Práve konštrukcia kotlov, hlavne materiály z ktorého sú zhotovené, sú veľmi citlivé na prestup tepla. Je dokázané, že už 1 milimeter nánosu solí alebo vodného kameňa spôsobí zvýšenie spotreby energie o 7%.

Ak sa voda, bez prídavku Cetamínu dopúšťa, tak hodnoty strát sa zvyšujú. Bežná strata na spotrebe energie po troch rokoch prevádzky kotla je 10 – 12 %. Okrem toho sa stále výraznejšie znižuje životnosť kotla. Pri stále rastúcich cenách energií sa jedná o straty niekoľko sto € ročne.

Výrobcovia kotlov všeobecne požadujú, aby sa voda pred jej naplnením do vykurovacieho systému chemicky upravila. Požaduje sa hlavne odstránenie tvrdosti – zmäkčenie vody pod koncentráciu tvrdosti vyjadrenú ako 1 mmol/l, resp. pod 6°dH (nemeckých stupňov).

Túto zásadu sa snažíme zmeniť:

V prípade ak koncentrácia tvrdosti vody, ktorou sa napĺňa kotol nedosahuje viac ako 24°dH (4,1 mmol/l) a ak sa použije náš produkt Cetamín®, tak sa voda pre teplovodné vykurovacie systémy nemusí zmäkčovať.

Pokiaľ chceme vnútorný povrch kotla, rozvodov a vyhrievacích telies ochrániť pred korozívnym pôsobením kyslíka, alebo niektorých agresívnych látok, najúčinnejším spôsobom je na chránenom povrchu vytvoriť mikrofilm. Najvhodnejšie na tento účel sú filmotvorné amíny typu Cetamín.

Pre teplovodné systémy sú to cetamíny typu F.

Cetamíny typu F sú plne organické amíny, ktoré sa používajú v teplovodných vykurovacích systémoch a chránia technicky najdokonalejším spôsobom kotle, rozvody a radiátory. V prípade podlahového kúrenia bránia prestupu kyslíka cez plastové trubky a nedovolia rast rias a mikrobiológie. Ponúkame aj špeciálny Cetamín, ktorý chráni hlavne povrchy z hliníka a jeho zliatin.

Vytvorenie mikofilmu na kovových povrchoch zabraňuje hlavne kyslíku, aby spôsoboval koróziu, nedovolí aby sa soli a vodný kameň usádzali a zvyšovali tepelný odpor.
Cetamíny okrem toho obsahujú alkalické látky, ktoré zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote nad 9,5.
Súčasťou Cetamínov sú aj dispergátory, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín a zlepšujú prietok cirkulačnej vody.
Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas odstávok nedochádza k žiadnym korozívnym procesom.
Výrazne predlžujú životnosť kotlov a šetria náklady na vykurovanie.
Zvyšujú prevádzkovú istotu a znižujú potrebu opráv.
Dávkovanie sa kontroluje jednoducho pomocou merania hodnoty pH.
Celkový prínos sú úspory v rozsahu 7 – 20%.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ PRODUKTY:
Cetamín F300 – pre kotle v rodinných domoch, bytových domoch a vykurovaných objektoch
Cetamín F360 – pre kondenzačné kotle, ktoré majú vo svojej konštrukcii hliník a jeho zliatiny
Cetamín F3100 – pre kotle slúžiace pre verejné zásobovanie teplom.

Pre parné systémy sú to Cetamíny typu V.

Cetamíny typu V sú plne organické filmotvorné amíny, ktoré sa používajú pri výrobe pary na vykurovanie, na výrobu elektrickej energie (parné turbíny) a na technologické účely.
Chránia technicky najdokonalejším spôsobom kotle, parné generátory, sterilizátory a výrobu pary pre technologické účely pred koróziou.
V kotlovej vode nezvyšujú obsah solí a tým aj vodivosť.
Výrazne znižujú objem odluhov (až o 50%) a tým sa šetria energetické náklady, pretože odluh obsahuje vysoké množstvo tepelnej energie.
Výrazne, až o 85%, znižujú korózne procesy.
Pretože Cetamíny typu V sú prchavé, stávajú sa aj súčasťou pary a ošetrujú prípadné parné turbíny.
Dostávajú sa do kondenzátu a tým chránia aj kovové rozvody vratných kondenzátov.
Alkalické látky obsiahnuté v Cetamínoch zabezpečia hodnotu pH kotlovej vody na hodnote nad 10,5. Vratný kondenzát má hodnotu pH nad 8,2.
Súčasťou Cetamínov sú aj koagulanty, ktoré znižujú objem odkalu a odluhu.
Cetamíny konzervujú kotol tak, že počas odstávok nedochádza k žiadnym korozívnym procesom.
Výrazne predlžujú životnosť kotlov, šetria náklady na vykurovanie a na spotrebu vody.
Zvyšujú prevádzkovú istotu
parných systémov.
Dávkovanie sa kontroluje jednoduchou analýzou, pre ktorú sa dodávajú prenosne analytické zariadenia.
Celkový prínos sú úspory od 20% vyššie.
Cetamíny sú nejedovaté a ekologicky neškodné.

Parné sterilizátory, používané v potravinárskom a nápojovom priemysle a v zdravotníctve môžu využiť špeciálny Cetamín použiteľný aj v prípade styku pary s potravinami, resp. nápojmi.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ PRODUKTY:
Cetamín V2000 - nízkotlaké kotle so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V2100 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V210 - priemyselné kotle so zmäkčenou napájacou vodou
Cetamín V211 - vysokotlaké kotle s demineralizovanou napájacou vodou
Cetamín V212 - konzervačný produkt
Cetamín V217S - pre potravinársky, nápojový priemysel a zdravotníctvo.

Cetamíny typu G

V rámci rámci inovačného programu francúzsky výrobca sa vyvinul nové Cetamíny typu G. Tieto Cetamíny:
upravujú povrchové napätie kotlovej vody, tvorí sa viac bublín, čím sa zlepšil prestup tepla,

sú obohatené o polymérne látky, ktoré znižujú tvorbu kalov,
• okrem konzervácii v kvapalnej fáze sa vyvinul Cetamín, ktorý dlhodobo konzervuje aj za sucha,
Cetamíny G obsahujú viac neutralizačných zložiek, ktoré umožňujú ľahšie a trvale udržať zásadité prostredie v kotlovej vode,
lepšie stabilizujú magnetitovú vrstvu,
zlepšila sa ekologická akceptovateľnosť Cetamínov,
• okrem konzervácii v kvapalnej fáze sa vyvinul Cetamín, ktorý dlhodobo konzervuje aj za sucha.
Cetamíny postupne (v priebehu niekoľkých mesiacov) odstraňujú staré nánosy solí, čím zlepšujú prestup tepla,
zamedzujú unášaniu mikrokvapiek kotlovej vody do parnej fázy, čím predlžujú životnosť parných systémov,
• tým, že sa Cetamíny G dávkujú do doplňovacej vody, znižujú náklady na dávkovanie.

Referencie Cetamínov G za posledné obdobie:

1 Cetamine® G810 France 2013 06
2 Cetamine® G810 Germany 2013 07
3 Cetamine® G810 Germany 2013 08
4 Cetamine® G810 Germany 2013 11
5 Cetamine® G810 Turkey 2014 01
6 Cetamine® G820 Czech Republic 2014 02
7 Cetamine® G810 France 2014 02
8 Cetamine® G810 France 2014 02
9 Cetamine® G810 France 2014 02
10 Cetamine® G810 Turkey 2014 02
11 Cetamine® G900 Turkey 2014 02
12 Cetamine® G900 Turkey 2014 03
13 Cetamine® G900 Turkey 2014 03
14 Cetamine® G810 France 2014 04
15 Cetamine® G810 Turkey 2014 04
16 Cetamine® G815 Belgium 2014 05
17 Cetamine® G900 France 2014 05
18 Cetamine® G900 France 2014 05
19 Cetamine® G900 France 2014 05
20 Cetamine® G830 Spain 2014 05
21 Cetamine® G820 Czech Republic 2014 06
22 Cetamine® G820 Germany 2014 06
23 Cetamine® G811 Spain 2014 07
24 Cetamine® G830 Germany 2014 07
25 Cetamine® G815 Austria 2014 08
26 Cetamine® G810 France 2014 08
27 Cetamine® G830 Italy 2014 08
28 Cetamine® G900 Italy 2014 08
29 Cetamine® G810 Turkey 2014 08
30 Cetamine® G810 Turkey 2014 08
31 Cetamine® G810 Turkey 2014 08
32 Cetamine® G840 Germany 2014 09
33 Cetamine® G811 Netherlands 2014 09
34 Cetamine® G830 Netherlands 2014 09
35 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
36 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
37 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
38 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
39 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
40 Cetamine® G810 Turkey 2014 09
41 Cetamine® G900 Turkey 2014 09

Celkový prínos sú úspory minimálne 20%, zlepšenie prevádzkových parametrov, predĺženie životnosti zariadení.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ PRODUKTY:
Cetamine® G810 – priemyselné kotle so zmäkčenou vodou;
Cetamine® G811 – pre vysokotlaké kotle s turbínami s demi vodou;
Cetamine® G820 – pre čistenie od starých nánosov, obsahujú polyméry, demi voda;
Cetamine® G840 – pre kotle so zmäkčenou vodou, obsahuje polyméry;
Cetamine® G900 – pre kotle, ktoré obsahujú meď a mosadz, obsahuje polyméry;
Cetamine® G817 – pre generátory pary určenej pre priamy styk pary s potravinami, pre potravinárstvo, nápojový priemysel a vybranú sterilizáciu odevov;
Cetamine® G815 – suchá konzervácia
Cetamine® G830 – mokrá konzervácia