Pitná voda

Veľa krát sa používa argument: My vodu nepoužívame na pitie, iba na hygienu, resp. varenie.

Pokiaľ vodu neznámeho zloženia používate na osobnú hygienu, na varenie, resp. prípravu kávy a čaju, vystavujete sa nebezpečiu vážnych následných problémov. Čistenie zubov, alebo umývanie intímnych častí tela vodou ktorá je mikrobiologicky alebo chemicky škodlivá, je nebezpečnejšie ako vypitie kávy a čaju z takejto vody. Prienik mikroorganizmov, resp. chemických látok cez sliznice priamo do krvného obehu, je výrazne nebezpečnejšie ako vypitie šálky kávy, či čaju z prevarenej škodlivej vody.

K ošetreniu pitnej vody sa používajú rôzne zariadenia.
Základom je filtrácia, , ktorou sa voda čistí, zbavuje sa mechanických nečistôt. Vieme ponúknuť radu filtrov s rôznou jemnosťou filtrácie od 0,3 mikrónu až do 150 mikrónov. Pripomíname, že nečistoty o veľkosti menšej ako 50 mikrónov voľným okom nevidíme. Na tento účel sú vhodné keramické mikrofiltre, PP filtre, s hladkým povrchom, ktorý je možné dôkladne umyť, alebo sieťkové filtre, ktoré sú tiež umývateľné a ich životnosť sa ráta na roky.


Úspora energie pri ohreve vody

Najlepšou vodou na pitné účely je tvrdá voda. Na Slovensku je jej približne 75%. Jej jedinou nevýhodou je, že pri ohrievaní sa vytvára vodný kameň. Vodný kameň sa vytvára nepretržite a jeho dôsledkom je stále stúpajúca spotreba energie na ohrev.

Bežnou skutočnosťou je, že každé energetické zariadenie (aj tie úsporné) sa všade tam, kde sa používa tvrdá voda, v priebehu zopár mesiacov zmení na požierač energie. Bežnou skutočnosťou je, že spotreba energie na ohrev teplej vody, na pranie, umývanie riadu je o 35% vyššia ako by mohla byť. Úsporu tých 35% vieme zabezpečiť s minimom prevádzkových nákladov. Každá rodina, ktorá má varnú kanvicu a v ktorej sa usádza vodný kameň môže ušetriť 30% energetických nákladov na ohrev vody.

Prietočné zariadenia so Siliphosom sú nádoby ktoré sa namontujú do prívodu studenej vody do objektu. Takéto zariadenie ochráni nie len ohrievač vody, ale aj pračku, umývačku riadu a varnú kanvicu od usádzania vodného kameňa a ochráni ich proti hrdzaveniu.

Siliphos je špeciálny kombinovaný fosfát, dodávaný vo forme priehľadných guliek. Siliphos vytvára na kovových povrchoch mikrofilm. Mikrofilm je najdokonalejšia ochrana kovového povrchu. Mikrofilm zabraňuje usádzaniu vodného kameňa na vyhrievacích telesách. V prípade mäkkej vody zabraňuje prístupu kyslíka a tým zastavuje koróziu.


čítať viac

Úspora energie pri výkurovaní

Stále technicky dokonalejšie a energeticky efektívnejšie zariadenia na výrobu a rozvod tepla sa môžu znehodnotiť už v prvom kroku – keď sa napustia neopravenou kotlovou vodou.


Okrem skutočnosti, že sa zbytočne zvýši a stále sa zvyšuje spotreba energie, skracuje sa životnosť kotlov a teplovodných zariadení, zvyšujú sa náklady na opravy a čistenie a celkovo sa stráca
(podľa veľkosti zariadenia) niekoľko sto až tisíc € ročne.

Výrobcovia kotlov upozorňujú - sú na to viazané aj záruky - na potrebu upraviť kotlovú vodu pred jej používaním na vykurovanie. Vodný kameň a usadeniny solí, ktoré sa zákonite z neupravenej vody nalepia na steny kotla, rozvodov a radiátorov výrazne zhoršujú prestup tepla a zvyšujú náklady na vykurovanie. Neupravená voda vytvára kaly, ktoré upchávajú trubky, zhoršujú kvalitu meracích a regulačných prvkov v kotly a zhoršujú distribúciu a využitie tepla.

Neupravená voda v plastových trubkách podlahového kúrenia umožňuje rast rias a iných mikroorganizmov, ktoré upchávajú trubky a zhoršujú parametre prestupu tepla a celého vykurovania. Významným prvkom je úspora energie (až 10%). Rovnako významné je aj predĺženie životnosti kotla a celého vykurovacieho systému (až dvojnásobne). Pri úspore 10% spotreby energie sa ročne jedná o zaujímavé čiastky nákladov. Predĺženie životnosti kotla o 10 rokov predstavuje ročne tiež niekoľko stoviek €.

Ochrana parných kotlov

Pri výrobe pary je ochrana kotlov pred koróziou mimoriadne dôležitá. Voda sa upravuje chemicky, minimálne sa zmäkčuje a vo väčšine prípadov sa používa voda demineralizovaná. Do takto upravenej vody sa pridávajú chemikálie, z ktorých mnohé vnášajú do kotlovej vody soli, ktoré sa predtým prácne odstránili.

Ponúkame chemikálie typu Cetamíny V. Sú to filmotvorné amíny, ktoré na kovovom povrchu vytvárajú ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabraňuje kyslíku, aby sa dostal na kov a spôsoboval koróziu a bráni tvorbe usadenín solí. Okrem toho Cetamíny upravujú pH a obsahujú dispergátory, ktoré znižujú množstvo odkalu a odluhu. Cetamíny sú organické látky a teda nezvyšujú solnosť kotlovej vody. Sú prchavé a dostávajú sa do pary a do kondenzátu, kde bránia koróznym procesom.

Niektoré Cetamíny sa dajú použiť aj v potravinárstve a nápojovom priemysle, kde para môže prísť do kontaktu s potravinou.

Cetamíny výrazne šetria spotrebu tepla, predlžujú životnosť zariadení a šetria spotrebu vody.

Filtrácia mechanických nečistôt

Filtrácia mechanických nečistôt sa aplikuje v prípade znečistenej vody.

Pri používaní vody zo studne by sa v zásade vždy mala aplikovať filtrácia mechanických nečistôt, aby sa zabránilo prieniku nečistôt do rozvodu pitnej vody a aby sa chránili iné zariadenia slúžiace na úpravu vody. Ponúkame širokú paletu filtrov mechanických nečistôt. Rozdelené sú podľa prietoku a podľa jemnosti filtrácie.

Zachytávanie chlóru, zápachu a zlej chuti z pitnej vody

ZABIJÁK CHLÓR

Chlór je známy dezinfekčný a oxidačný prostriedok vody. Zostatkový chlór, prítomný napríklad v pitnej vode bráni prípadnej mikrobiologickej kontaminácii vody v rozvodnej sieti. Jeho prínos je nezanedbateľný na udržanie zdravej pitnej vody. Zabíja všetko živé a v našich ústach zabíja tiež.

Dr. Herbert Schwartz z Cumberland Country College v štáte New Jersey, USA vyhlásil, že chlór je tak veľmi nebezpečný, že by mal byť zakázaný. Voda upravovaná chlórom môže spôsobiť rakovinu, srdcovo-cievne problémy a predčasnú mentálnu aj fyzickú senilitu. Aj vďaka prebytku chlóru v pitnej vode starneme – vytvárajú sa symptómy, ako je kôrnatenie ciev.

Podľa výskumov www.pure-earth.com, ľudia, ktorí dlhodobo pijú chlórovanú vodu, majú zvýšené riziko rakoviny močového mechúra o 21 % a rakoviny konečníka až o 38 %.

Maximálny obsah chlóru vo vodovodnej sieti na Slovenku je určený nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. Toto uznesenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Podľa tejto vyhlášky je hraničná hodnota obsahu voľného chlóru až 0,3 mg/l. Za celý život ho teda vypijeme peknú hromadu a tým sa to nekončí.

Škodí aj sprchovanie. V teplej vode sa póry sa otvárajú a telo doslova „nasáva“ chlór. Uvoľňuje sa v pare ako chloroform, ktorý vdychujeme a naše pľúca ho pohlcujú. Pokiaľ chlór v rozvodoch pitnej vody má svoje opodstatnenie, piť ho nemusíte. Keď si do prívodu pitnej vody vložíte prietočnú nádobu s filtrom KDF, tak úplne eliminujete prítomnosť chlóru v pohári vody, ktorú sa práve chystáte vypiť.

Chladiace systémy

Chladiace systémy delíme na otvorené a uzavrené.

Ochrana a čistenie membrán Reverznou osmózou

Reverzná osmóza je filtračný proces, ktorým sa z vody odstraňujú všetky rozpustené látky. Takúto dokonalú filtráciu, zabezpečuje špeciálny membrána.

Chemické čistenie povrhcov a potrubí

Pokiaľ sa nepoužívajú, látky ktoré vytvárajú mikrofilm a tým zabraňujú tvorbe usadenín, nánosov a korózii, je potrebné potrubia a vnútorné povrchy energetických a technologických zariadení v určitom cykle chemicky vyčistiť.
Nánosy, usadeniny a korózne inkrusty sú v skutočnosti veľmi zlé vodiče tepla. Okrem toho, že sťažujú prietok tepelného nosiča (vody) a neúmerne zaťažujú cirkulačné čerpadlá, zvyšujú energetické náklady.
Nános solí, alebo vodný kameň v hrúbke 1 milimetra zvyšuje spotrebu energie na požadovaný ohrev rovnakého množstva vody o 7%.
Ešte vyššie tepelné straty spôsobuje mikrobiologický film, ktorý tvoria rôzne riasy, huby, prvoky a iný mikrobiologický materiál, ktorý sa usadí na povrchu vyhrievacích alebo chladiacich telies.
Vo vykurovacích okruhoch sa tvoria olejovité usadeniny z konzervačného materiálu radiátorov.
V chladiacich okruhoch v potravinárstve a pri výrobe nápojov sa tvoria olejové a tukové usadeniny organického pôvodu.
Na usadeniny vodného kameňa, nánosov solí a inkrustov hrdze ponúkame pestrú paletu kyslých čistiacich prostriedkov. Na odstránenie nánosov z organických materiálov (oleje, tuky, riasy apod.) ponúkame účinné zásadité čistiace prostriedky.
V prípadoch, keď vytvorené nánosy sú kombináciou solí a rias, vieme ponúknuť čistenie jedným kombinovaným produktom, alebo kombináciou maximálne dvoch.

Špeciálne zariadenia určené pre úpravu vody