o nás

Firma Vodafix s.r.o je zameraná na úpravu pitnej a energetickej vody a z toho vyplývajúcich výrazných energetických úspor.
Vodafix s.r.o je už 9 rokov autorizovaným zástupcom firmy Kurita Europe. Kurita Europe je novým majiteľom nemeckej firmy BKG Water Solutions. Naše aktivity ako autorizovaného zástupcu vykonávame na Slovensku a v Českej republike. V Česku pôsobí naša sesterská firma Vodafix CZ, sro.
Máme obchodných partnerov v Nemecku, USA, Česku, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, v Izraeli a Číne.Firma Vodafix, s.r.o je zameraná hlavne na:

 1. Úspory energií pri príprave teplej vody a vykurovania
  - zabraňovaním tvorby vodného kameňa
  - zamedzením korózie spôsobenej mäkkou a agresívnou pitnou vodou
  - zmäkčovaním a demineralizáciou kotlovej vody
  - pridávaním alifatických amínov - Cetamínov do kotlovej vody na ochranu kotlov a teplovodných systémov pred koróziou a tvorbou kalov

 2. Úpravu a ošetrovanie pitnej vody
  - odstránením neželaných látok z pitnej vody (železo, mangán, dusičnany, ťažké kovy, pesticídy a pod.)
  - odstránením neželaných mikrobiologických škodlivín (baktérie, mikroorganizmy, prvoky a pod.)

 3. Úpravu a ošetrovanie teplej úžitkovej vody
  - zabraňovaním tvorby vodného kameňa
  - zamedzením korózie spôsobenej mäkkou a agresívnou pitnou vodou
  - energetické úspory až 35% !!!
  - výrazné predĺženie životnosti ohrievačov vody, práčok, umývačiek riadu

 4. Chemickú úpravu kotlovej vody
  - zmäkčovaním a demineralizáciou kotlovej vody
  - pridávaním chemikálií Cetamínov do kotlovej vody na ochranu kotlov a teplovodných systémov pred koróziou,
  usádzaním solí a tvorbou kalov, čím sa ušetrí 10% energie na vykurovanie !!!
  - konzerváciou sezónne využívaných kotlov
  - predĺženie životnosti kotlov až na dvojnásobok !!!

 5. Chemickú úpravu vody pre parné systémy a vyvíjače pary
  - pridávaním chemikálií Cetamínov do kotlovej vody na ochranu kotlov, parných systémov a rozvodov kondenzátu pred koróziou a tvorbou kalov,
  čím sa ušetrí 10% energie na vykurovaní a dvojnásobne sa predĺži životnosť kotlov!!!
  - ochranou turbín pred koróziou a pred vytváraním nánosov solí

 6. Filtráciu mechanických nečistôt
  - pomocou diskového, večného filtra ELF na ktorý je záruka 10 rokov
  - pomocou keramického mikrofiltra, ktorý filtruje vodu na úroveň 0,3 mikrónu
  - použitím umývateľných filtračných vložiek z PP, plastových a sieťových filtračných vložiek

 7. Zachytávanie chlóru, zápachu a zlej chuti z pitnej vody
  - použitím špeciálnych adsorpčných vložiek naplnených KDF karbónom
  - vložky s KDF náplňou sú vyrobené z kokosovej dužiny spaľovanej bez prítomnosti kyslíka, čím sa vytvorí niekoľkonásobne väčšia adsorpčná plocha ako v prípade voľne sypaného aktívneho uhlia

 8. Chemickú úpravu vody pre otvorené a uzatvorené chladiace systémy
  - dávkovaním Inhibítorov korózie na ochranu chladiacich plôch pred koróziou
  - dávkovaním Antiskalantov proti tvorbe vodného kameňa a nánosov solí
  - dávkovaním Dispergátorov, ktoré obmedzujú tvorbu usadenín
  - dávkovaním kombinovaných chemikálií, ktoré obsahujú viaceré účinky
  - dávkovaním Biocidov proti tvorbe rias, húb, mikrobakteriálnych filmov a pod.
  - dávkovaním sa ušetrí až 25% energetických nákladov a výrazne sa predĺži životnosť zariadení

 9. Ošetrovanie a čistenie zariadení Reverznej osmózy (RO)
  - pridávaním chemikálií typu Osmotech (Antiskalanty) do filtrovanej vody na obmedzenie upchávaniu mikroskopických pórov na filtračných membránach, čím sa výrazne predlžuje cyklus čistenia membrán
  - dávkovaním Biocidov proti tvorbe rias
  - čistenie membrán RO pomocou špeciálnych chemikálií typu Osmotech určených na membrány,
  čím sa predlžuje ich životnosť a šetria sa náklady

 10. Špeciálne úpravy pitnej vody
  - zariadenia Quick Change s ľahko vymeniteľnými filtračnými vložkami
  - zariadenie reverznej osmózy pre akváriá
  - ultra mikrobiologické filtre „Silver – Carbon“
  - cenovo veľmi dostupné zariadenia RO pre nepravidelné a dočasné používanie
  - kombinované mineralizátory vody po RO

 11. Chemikálie na čistenie zariadení
  - od nánosov usadenín vodného kameňa, korózie a solí
  - od nánosov organických materiálov
  - mikroorganizmov, rias a kalov

 12. Špeciálne zariadenia na úpravu vody
  - nádoba Red Dot so signalizáciou rastúceho tlakového odporu
  - nastaviteľný obtok pre reguláciu množstva upravovanej vody
  - prenosné pH metre a konduktometre
  - regulačné zariadenie na automatické riadenie vodného režimu v kotolni;